Aby wziąć udział w projekcie każdy uczestnik (uczeń) musi wypełnić poniższe pliki i dostarczyć je do Beneficjenta poprzez nauczyciela wychowawcę najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć w ramach projektu.

FORMULARZ I OŚWIADCZENIE 10.2.2