Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli Szkół Podstawowych i uczniów z oddziałów gimnazjalnych włączonych do SP z terenu powiatów lipnowskiego i włocławskiego w zakresie kreatywności, innowacyjności, umiejętności pracy zespołowej, doradztwa zawodowego oraz przedsiębiorczości i kreatywnej ekologii poprzez realizację interdyscyplinarnych warsztatów edukacyjnych wyjazdowych oraz zajęć pozalekcyjnych do 30.06.2020 r.